DATAFUSIONART

Despre infrastructură

După cum se poate observa din ROADMAP 2017 și ESFRI 2018, dar și din studiul de impact realizat în cadrul proiectului IMPLEMENT nu există în prezent o astfel de infrastructură, gândită să faciliteze fuziunea oricărui tip și format de date digitale (imagistice sau spectrale) într-un model integrator de caracterizare superioară a unui bun cultural sau artistic, adaptabil conform cererii, studiului de caz, dar mai ales, în functie de tipurile de date furnizate modelului.

Infrastructura este deja implicată în colaborari naționale și internaționale cu instituții din domeniul patrimoniului cultural, precum muzee, galerii, biblioteci, instituții de cult etc. Are implementate în practica curenta cele mai riguroase standarde de calitate in domeniu, și dipune de o bază materială și umană de înaltă calitate, cu laboratoare acreditate RENAR, laborator autorizat de Ministerul Culturii și personal înalt calificat (cercetători științifici cu experiență, expert atestat de Ministerul Culturii). În același timp, partenerii dispun de experiența dobândită prin colaborari naționale, cu instituții de gestionare a patrimoniului (ex: proiect IMPLEMENT în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului) și internaționale, în consorții de renume (precum IPERION HS). Mai mult, instituțiile partenere și personalul implicat fac parte din rețele și organizații de profil, renumite pe plan internațional, precum ICOMOS, LACONA, CIPA Heritage Documentation, ISPRS.

Metode și tehnici

Cele mai importante elemente de infrastructură puse la dispoziție

Caracterizare compozitionala si elementala prin metode nedistructive

Difractometru de raze X, Rigaku SmartLab, 9 kW
Spectrometru de fluorescenta de raze X portabil Olympus Vanta C Series Handheld XRF

Analize morfologice și topografice prin metode nedistructive/ micro-distructive

Microscop electronic de scanare FEI Quanta 200
Microscopie de forta atomica Multimode 8 Bruker NanoSurfaces Division (Veeco) USA
Crio-microscop Tecnai™ G2 F20 TWIN Cryo-TEM

Analize vibrationale dedicate probelor complexe, multicomponente și multistrat

Microscopie FTIR – sistem IRTracer-100 +AIM-9000 (Shimadzu)

Laborator microbiologie pentru caracterizarea contaminarii microbiene a obiectelor apartinand patrimoniului cultural

Laborator de microbiologie, dotat cu cititor ELISA, system BIOLOG, numărător de colonii complet automat (SuperCount), microscop optic

Analzie termice micro-distructive

Sistem analiza termogravimetrica TA Q5000 IR
Sistem de analiza calorimetrică de scanare diferențială TA Q2000 DSC
Sistem de analiza simultană DSC și TG cuplată cu spectrometru de masă TA Q600

Vizualizator online virtuală a proiecțiilor distribuțiilor de compuși/elemente/caracteristici

Stație de prelucrare grafică și programare web;
Expertiză în: webgl, Blender 3D, Meshlab, CloudCompare

Model digital multi-strat refențiat pentru cartarea suprafețelor

Unitate de calcul pentru programare și procesare grafică; software procesare fotogrammetrică Agisoft Metashape 1.8PRO, aparat foto profesional NIKON D810 + accesorii; aparat foto profesional Panasonic LUMIX GH5; QGIS 3

Implementare algoritmi pentru detecția si identificarea anumitor caracteristici imagistice sau spectrale într-un set de date utilizând Inteligența Artificială/Machine Learning

Stație procesare volume mari de date; Expertiză în  Python/progamare Deep Learning, Machine Learning

Expertiza umană

Echipa de specialiști

INOE 2000

Ghervase Luminița, CS II
Angheluță Laurențiu, CS II
Dinu Monica, CS II
Rădvan Roxana, CS I
Cortea Ioana, CS III
Ratoiu Lucian, CS III
Chelmuș Alexandru, CS

ICEHIM

Fierăscu Radu Claudiu, CS I
Fierăscu Irina, CS I
Nicolae Cristian-Andi, CS I
Fistoș Toma, CS
Alexandrescu Elvira, CS III
Panaitescu Denis Mihaela, CS I
Raditoiu Valentin, CS I
Șomoghi Raluca, CS II